Aktuálně

APIN: I. termín a komise pro státní závěrečné zkoušky

Vloženo před 4 měsíce 2 týdny
Státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se budou konat v pondělí 4. června 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti FCHI (místnost č. 402). Ko... více

INI: I. termín a komise pro státní závěrečné zkoušky

Vloženo před 4 měsíce 2 týdny
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat ve čtvrtek 21. června 2018 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (místnost A330d). Komise bude zasedat ve s... více

TK: oznámení o konání obhajoby disretační práce

Vloženo před 8 měsíců 12 hodin
Dne 26. února 2018 bude v 13.00 h v zasedací síni FCHI (budova A, zadní schodiště, č. dv. 402) obhajovat disertační práci Ing. František Mojžíš v oboru Technická kybernetika. Oponenty dise... více

Přihláška k magisterskému studiu do 11. dubna 2018

Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Od 1. března 2018 do 11. dubna 2018 si můžete podávat přihlášku ke studiu magisterských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízeného oboru Senzorika a kybernetika v chemii. Přihláška je k dispozici v elekt... více

Přihláška k bakalářskému studiu do 29. března 2018

Vloženo do : Aktuality, Po maturitě
Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Od 10. ledna 2018 do 29. března 2018 si můžete podávat přihlášku ke studiu bakalářských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízených oborů Inženýrská informatika a Procesní inženýrství a management. Přihlá... více

TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Ve středu 24. ledna 2018 se bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky Ing. Zuzany Krbcové v oboru Technická kybern... více

TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Ve středu 24. ledna 2018 se bude od 14.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky Ing. Martina Schätze v oboru Technická kyber... více

Lednový Den otevřených dveří na VŠCHT

Vloženo do : Aktuality, Po maturitě
Vloženo před 8 měsíců 1 týden
Ve dnech 19. - 20. ledna 2018 se budou konat další Dny otevřených dveří na VŠCHT, a to od 9.00 do 14.00 (v sobotu do 13.00) hodin. Po celou dobu budou probíhat zajímavé experimenty a exkurze zajišťo... více

SVK: prezentace studentů i firem

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 11 měsíců 1 týden
Každoročně v listopadu probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference (SVK), na které studenti bakalářského a magisterského studia prezentují výsledky svých výzkumných prací. Tradičně jso... více

Bc: Přihlášení a zaslání anotace příspěvku do SVK

Vloženo před 11 měsíců 1 týden
Pracujete na zajímavé zápočtové práci, studentském projektu nebo jako pomocná vědecká síla? Pokud se téma Vaší práce týká informačních technologií, zpracování dat, měření nebo řízení procesů (i k... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Aktuality