Ing. Darina Bártová, Ph.D.

Pracovní zařazení

odborný asistent

Akademická kvalifikace

2009: doktorské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Robustní metody identifikace pro systémy s axiální disperzí
2006: magisterské studium na ETF UK zakončené titulem Mgr.
obor: Evangelická teologie
téma diplomové práce: Duchovní doprovázení
2000: bakalářské studium na ETF UK zakončené titulem Bc.
obor: Teologie křesťanských tradic
téma bakalářské práce: Skutky Pavla a Thekly
1994: studium na VŠCHT
obor: Podiplomní studium učitelství
téma závěrečné práce: Výukové programy využitelné pro chemické předměty a tvorbu didaktických testů
1988: vysokoškolské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ing.
obor: Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob
téma diplomové práce: Adaptivní algoritmy řízení

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: -
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se matematickým modelováním a experimentální identifikací (MATLAB/SIMULINK), zpracováním textů (MS WORDu, TEX, Adobe InDesign), počítačovou grafikou (Autocad, Adobe Photoshop), prezentačními dovednosti. Je členem výzkumné skupiny Číslicové zpracování signálů a obrazů.

Vybrané publikace a patenty

  • Bártová, D., Jakeš, B., Kukal, J. Dynamic properties od ideal mixing tank cascade, 9th International Conference PROCESS CONTROL 2010, Kouty nad Desnou, Czech Republic
  • Bártová, D., Kukal, J. Zobecněný model hydrodynamiky toku a jeho identifikace, Chemagazín 3-4/2013
  • Bártová, D., Jakeš, B., Kukal, J. Generalized semi-opened axial dispersion model, ACS, Poland, 2012

Kontakty