RNDr. Mgr. Pavel Cejnar, Ph.D.

Pracovní zařezení

odborný asistent

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

správa a konfigurace ústavních serverů a virtualizačního prostředí Cisco UCS Blade

Akademická kvalifikace

2021: doktorské studium na FAPPZ ČZU zakončené titulem Ph.D.
téma disertační práce: Virus zakrslosti pšenice – metody pro navození rezistence obilnin, experimentální přenos a detekce v rostlině
2010: bakalářské studium na FPBT VŠCHT zakončené titulem Bc.
obor: Biochemia biotechnologie
téma bakalářské práce: Galaktofuranosyltransferasy rodu Leishmania
2009: rigorózní zkouška na MFF UK, udělen titul RNDr.
2008: navazující magisterské studium na MFF UK zakončené titulem Mgr.
obor: Učitelství pro SŠ Matematika-Informatika
téma diplomové práce: Bridge - hledání optimálních strategií
2004: magisterské studium na MFF UK zakončené titulem Mgr.
obor: Informatika
téma diplomové práce: Malé hry - Bridge

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 1
Počet vedených DP: 1
Počet vedených disertačních prací: 1

Odborné zaměření

Zabývá se analýzou a vyhodnocováním komplexních biologických signálů, spekter, biochemických a biomedicínských dat, aplikací vícedimenzionální statistky pro klasifikaci a regresi, zpracováním proteomických dat. Je členem výzkumné skupiny Číslicové zpracování signálů a obrazů.

Vybrané projekty

 • IT4N - IT4Neuro(degeneration)
  projekt OPPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054, 2019-2022.
 • Vývoj pokročilých výpočetních algoritmů pro objektivní posouzení pooperační rehabilitace
  grant MŠMT INTER-EXCELLENCE, LTAIN19007, 2019-2022.
 • Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu
  grant GA ČR, GA15-22276S, 2015-2017
 • Funkční genomická studie viru zakrslosti pšenice pro identifikaci zdrojů rezistence a charakterizaci patogenity
  grant MŠMT LH - KONTAKT II, LH12161, 2012-2015
 • Inovace bakalářského studijního programu Potravinářská a biochemická technologie zavedením prvků e-learningu
  projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/34286, 2012-2014.
 • Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
  projekt OPPA CZ.2. 17/3.1 00/33254, 2011-2012.

Vybrané publikace a patenty

 • Tatiana Anatolievna Smirnova, Anton Viskin, Martina Hošková, Lucie Habartová, Vladimir Setnička, Pavel Cejnar, Štěpánka Kučková: Comparison of proteomic approaches used for the detection of potential biomarkers of Alzheimer's disease in blood plasma. Journal of Separation Science 44(22), pp. 4132–4140, 2021 (DOI: 10.1002/jssc.202100468).
 • Radovan Hynek, Iva Michalusová, Pavel Cejnar, Jiří Šantrůček, Sabina Seidlová, Štěpánka Kučková, Petra Sázelová, Václav Kašička: In-bone protein digestion followed by LC-MS/MS peptide analysis as a new way towards the routine proteomic characterization of human maxillary and mandibular bone tissue in oral surgery. Electrophoresis 42(23), pp. 2552-2562, 2021 (DOI: 10.1002/elps.202100211).
 • Aleš Procházka, Ondřej Dostál, Pavel Cejnar, Hagar Ibrahim Mohamed, Zbyšek Pavelek, Martin Vališ, Oldřich Vyšata: Deep Learning for Accelerometric Data Assessment and Ataxic Gait Monitoring. Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 29, pp. 360-367, 2021 (DOI: 10.1109/TNSRE.2021.3051093).
 • Pavel Cejnar, Oldřich Vyšata, Martin Vališ, Aleš Procházka: The Complex Behaviour of a Simple Neural Oscillator Model in the Human Cortex. Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 27(3), pp. 337-347, 2019 (DOI: 10.1109/TNSRE.2018.2883618).
 • Pavel Cejnar, Štěpánka Kučková, Aleš Procházka, Ludmila Karamonová, Barbora Svobodová: Principal component analysis of normalized full spectrum mass spectrometry data in multiMS-toolbox: An effective tool to identify important factors for classification of different metabolic patterns and bacterial strains. Rapid Communications in Mass Spectrometry 32(11), pp. 871-881, 2018 (DOI: 10.1002/rcm.8110).
 • Fabio Centonze, Martin Schätz, Aleš Procházka, Jiří Kuchyňka, Oldřich Vyšata, Pavel Cejnar, Martin Vališ: Feature extraction using MS Kinect and data fusion in analysis of sleep disorder. Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding. 2015 (DOI: 10.1109/IWCIM.2015.7347069).

Kontakty