Externí spolupracovníci ústavu

Ing. Petra Caudrová, Ph.D.

Jan Dušek

Ing. Jana Finkeová, CSc.

Ing. Vladimír Hanta, CSc.

doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc.

Ing. Jitka Kopecká, Ph.D.