Ing. Jana Finkeová, CSc.

Pracovní zařezení

odborný asistent

Akademická kvalifikace

1992: postgraduální studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem CSc.
obor: Teorie chemické techniky
téma disertační práce: Dynamické chování excitabilní reakce
1983: vysokoškolské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ing.
obor: Fyzikálních chemie
téma diplomové práce: Ověření nového kalorimetru pro měření tepelných kapacit na řadě esterů

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 8
Počet vedených DP: 1
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se modelováním chemických a biochemických procesů, zejména nelineární povahy. Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů.

Vybrané publikace a patenty

  • DOLNIK M, FINKEOVA J, SCHREIBER I, et al.: DYNAMICS OF FORCED EXCITABLE AND OSCILLATORY CHEMICAL-REACTION SYSTEMS, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 93 Issue: 7 Pages: 2764-2774 Published: APR 6 1989
  • FINKEOVA J, DOLNIK M, HRUDKA B, et al.: EXCITABLE CHEMICAL-REACTION SYSTEMS IN A CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 94 Issue: 10 Pages: 4110-4115 Published: MAY 17 1990
  • Kmínek, M.; Finkeová, J.; Nachtigalová, I.; Palatová, M.; Melzoch, K. Simulace řízení bioreaktoru pro výrobu pekařského droždí. Automatizace. 46(12), 4. 801-804. 2003. Praha, Automatizace s.r.o.. 0005-125X.
  • Kmínek-M, Finkeová-J, Nachtigalová-I, Palatová-M, Matematický model biotechnologického procesu, Automatizace 50(2007)635-637, ISSN 0005-125X
  • Finkeová Jana, Hrnčiřík Pavek, Mareš Jan, Vovsík Jaroslav, Hudeček Ondřej, Náhlík Jan: A structured mathematical model of PHA biopolymer production process. Archives of Control Sciences, Volume 23(LIX), No. 3, pages 351–360, 2013. ISSN: 1230-2384.

Kontakty