doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Pracovní zařazení

docent

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

proděkan pro vnější vztahy a rozvoj na FCHI
člen vědecké rady FCHI
vedoucí výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů

Akademická kvalifikace

2019: habilitační řízení na FAI UTB ve Zlíně, udělen titul doc.
obor: Řízení strojů a procesů
téma habilitační práce: Znalostní monitorování a řízení biotechnologických výrobních procesů
2002: postgraduální studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Znalostní řídicí systémy a jejich využití při řízení biotechnologických procesů
1995: vysokoškolské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ing.
obor: Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob
téma diplomové práce: Expertní řízení fermentačních procesů

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 2
Počet vedených DP: 6
Počet vedených disertačních prací: 1

Odborné zaměření

Zabývá se oblastí pokročilého řízení a monitorování biotechnologických procesů a znalostními systémy pro řízení. Je vedoucím výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů. V rámci skupiny se podílel na vývoji znalostních řídicích systémů BIOGENES I a II. a byl nebo je spoluřešitelem řady národních a mezinárodních výzkumných projektů.

Vybrané projekty

 • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
  projekt TA ČR ALFA č. TA03010165, 2013–2015
 • Sustainable Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials - BIOPRODUCTION
  integrovaný projekt 6. rámcového programu EK č. NMP2-CT-2007-026515, 2006-2010
 • Enhanced, Intelligent Processing of Food Wastes using Thermophilic Populations – INTELLTHERMCONTROL
  projekt 5. rámcového programu EK č. QLK3-CT-1999-00004, 2000–2004
 • Knowledge-Based Control and Operation of Industrial Productive Bioprocesses
  projekt programu EK COPERNICUS č. ERB-CIPA-CT94-0205, 1995–1998

Vybrané publikace a patenty

Články

 • Mareš J., Kukal J., Hrnčiřík P., Náhlik J.: Process state classification of fed-batch fermentation based on process variables analysis. Biochemical Engineering Journal (112), 2016, pp. 178-185. IF 2.463
 • Vovsík, J., Hrnčiřík P., Náhlik J., Mareš J.: Adaptive Control of Saccharomyces cerevisiae Yeasts Fed-Batch Cultivations. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (27), No. 3, 2013, pp. 297-306. IF 0,689
 • Hrnčiřík P., Náhlik J.: Novel Micro-scale Analytical Devices for On-line Bioprocess Monitoring: A Review. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (24), No. 4, 2010, pp. 489-500. IF 0,689
 • Vaněk M., Hrnčiřík P., Vovsík, J., Náhlik J.: On-line estimation of biomass concentration using a neural network and information about metabolic state. Bioprocess and biosystems engineering (27), No. 1, 2004, pp. 9-15. IF 2,000
 • Hrnčiřík P., Náhlik J., Vovsík, J.: The BIOGENES system for knowledge-based bioprocess control. Expert Systems with Applications (23), No. 2, 2002, pp. 145-153. IF 2,339

Příspěvky ve sbornících

 • Hrnčiřík P., Vovsík, J., Náhlik J.: A new on-line indicator of biopolymer content in bacterial cultures. In: Proc. of 11th Int. Conf. Computer Appl. in Biotechnology CAB 2010 Leuven, Oxford, 2010, pp. 192-196.
 • Hrnčiřík P., Vovsík, J., Náhlik J.: On-Line Recognition of Metabolic State of Baker's Yeast Culture. In: Proc. of 9th Int. Conf. Computer Appl. in Biotechnology CAB9 Nancy, Oxford, 2005, pp. 397-402.
 • Hrnčiřík P., Náhlík J., Havlena V.: State Estimation of Baker’s Yeast Fed-batch Cultivation by Extended Kalman Filter using Alternative Models. In: Proceedings of the DYCOPS-5 5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Ed: Ch. Georgakis. Thessaloniki, IFAC 1998, s. 632-637.

Kapitoly v knihách

 • Hrnčiřík P., Náhlík J., Šindelář J., Kent C.A.: BIOGENES Knowledge-Based Control System for Fermentation Control. In.: Virtual Conference on Expert Systems. Příloha knihy na CD-ROM: Giarratano J., Riley G.: Expert Systems Principles and Programming. 3rd edition. Boston MA, PSW Publishing Company 1998.

Přednášky na konferencích

 • Hrnčiřík P.: Strategies for Controlling the Bioproduction of mcl-PHAs Biopolymers, European Biotechnology Congress, Istanbul, Turecko, 28.9.-1.10. 2011.

 • Hrnčiřík P., Vovsík, J., Náhlik J.: A new on-line indicator of biopolymer content in bacterial cultures, 11th International Conference Computer Applications in Biotechnology CAB 2010, Leuven, Belgie, 7.7.-9.7.2010.

 • Hrnčiřík P., Vovsík J., Jurníček V., Náhlík J. On-line Monitoring of PHA Cellular Content in Pseudomonas putida Cultures Using Radio-frequency Impedance. 14th European Congress on BioTechnology, 13.-16.9.2009, Barcelona, Španělsko.

 • Hrnčiřík P., Náhlík J., Havlena V.: State Estimation of Baker’s Yeast Fed-batch Cultivation by Extended Kalman Filter using Alternative Models, DYCOPS-5 5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Korfu, Řecko, 8.-10.6.1998.

Kontakty