doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

Pracovní zařazení

docent

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

člen oborové rady Technická kybernetika
vedoucí výzkumné skupiny Laboratoř molekulární elektroniky

Akademická kvalifikace

2018:

habilitační řízení na FCHI VŠCHT Praha, udělen titul doc.
obor: Technická kybernetika

2009: doktorské studium na FCHI VŠCHT Praha zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
2006: magisterské studium na FCHI VŠCHT Praha zakončené titulem Ing.
obor: Měřicí a řídicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 11
Počet vedených DP: 2
Počet vedených disertačních prací: 1

Odborné zaměření

Zabývá se výzkumem nanostrukturovaných organických polovodičů a jejich využitím v oblasti molekulární elektroniky. Je vedoucím Laboratoře molekulární elektroniky.

Vybrané projekty

 • Advanced materials for chemical sensors: one-dimensional structures of organic conductive polymers (řešitel)
  projekt P108/12/P802 GAČR

 • Detection layers based on composites of organocomplexes and nanoparticles for chemical sensors (spoluřešitel)
  P108/11/1298 GAČR

 • Advanced materials for photovoltaics: substituted phthalocyanine organocomplexes (spoluřešitel)
  P102/14-10279S GAČR

 • Solid State Gas Sensors Against Security and Military Threats (spoluřešitel)
  NATO SPS 984597

Vybrané publikace a patenty

 • Prokeš, J., Varga, M., Vrňata, M., Valtera, S., Stejskal, J., Kopecký, D.: Nanotubular polypyrrole: Reversibility of protonation/deprotonation cycles and long-term stability. Eur. Polym. J. 115 (2019) 290–297. IF 3.531

 • Valtera, S., Prokeš, J., Kopecká, J., Vrňata, M., Trchová, M., Varga, M., Stejskal, J., Kopecký, D.: Dye-stimulated control of conducting polypyrrole morphology, RSC Adv., 7(81): 51495-51505, 2017. IF 3.108

 • Varga, M., Kopecký, D., Kopecká, J., Křivka, I., Hanuš, J., Zhigunov, A., Trchová, M., Vrňata, M., Prokeš, J.: The ageing of polypyrrole nanotubes synthesized with methyl orange. Eur. Polym. J. 96: 176–189, 2017. IF 3.531

 • Kopecký, D., Varga, M., Prokeš, J., Vrňata, M., Trchová, M., Kopecká, J., Václavík, M.: Optimization routes for high electrical conductivity of polypyrrole nanotubes prepared in presence of methyl orange. Synth. Met. 230: 89–96, 2017. IF 2.435

 • Kopecká, J., Kopecký, D., Vrňata, M., Fitl, P., Stejskal, J., Trchová, M., Bober, P., Morávková, Z., Prokeš, J., Sapurina, I.: Polypyrrole nanotubes: mechanism of formation. RSC Adv. 4(4): 1551–1558, 2014. IF 3.108

více na Google Scholar

Další aktivity

2014-2019: člen akademického senátu FCHI

Kontakty