doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Pracovní zařazení

vedoucí

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

člen grantové komise FCHI
člen oborové rady doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku
člen Vědecké rady FCHI
člen oborové rady doktorského studijního programu Technická kybernetika

Akademická kvalifikace

2017:

habilitační řízení na FAI UTB ve Zlíně, udělen titul doc.
obor: Řízení strojů a procesů
téma habilitační práce: Zpracování biologických signálů pro monitorování a řízení

2010: doktorské studium na FCHT UPCE zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Prediktivní řízení reaktorové pece s využitím po částech linearizovaného modelu
2007: magisterské studium na FCHT UPCE zakončené titulem Ing.
obor: Řízení technologických procesů
téma diplomové práce: Regulace hydraulicko-pneumatické soustavy

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 9
Počet vedených DP: 8
Počet vedených disertačních prací: 1

Odborné zaměření

Zabývá se zpracováním signálů a obrazů a pokročilou metodikou řízení procesů a biotechnologických procesů. Je vedoucím výzkumné Skupiny optimalizace a kybernetiky a členem výzkumných skupin Laboratoř řízení bioprocesů a Číslicové zpracování signálů a obrazů.

Vybrané projekty

 • Vývoj řídicího a komunikačního softwaru pro rozprachové sušárny
  Inovační voucher Ústeckého kraje 2019
 • Vývoj modulárního aplikačního programového vybavení pro řídící systémy technologických procesů
  Inovační voucher Ústeckého kraje 2018
 • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
  projekt TA ČR ALFA č. TA03010165, 2013–2015

Vybrané publikace a patenty

 • HRNČIŘÍK, P., MOUCHA, T.,  MAREŠ, J. NÁHLÍK, J., JANÁČOVÁ, D. Software Sensors for Biomass Concentration Estimation in Filamentous Microorganism Cultivation Process. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2019, 33(1), 141-151. ISSN 0352-9568. doi: 10.15255/CABEQ.2018.1387  IF: 1,383
 • KRBCOVA, Zuzana, KUKAL J., MAREŠ, J., HABARTOVÁ, L., SETNIČKA, V. Variational approach to cancerous tissue identification from in vivo Raman spectra. Biomedical signal processing and control [online]. 2019, 49, 520-527 DOI: 10.1016/j.bspc.2018.12.026. ISSN 1746-8094. IF: 1,383
 • MAREŠ, J., KUKAL, J., HRNČIŘÍK, P., NÁHLÍK, J. Process state classification of fed-batch fermentation based on process variables analysis. Biochemical Engineering Journal. 2016, 112. 178-185. ISSN: 1369-703X. IF: 2,463
 • KUKAL, J., MAREŠ, J., HRNČIŘÍK, P., NÁHLÍK, J. KLIMT, M. Automated Classification of Bioprocess Based on Optimum Compromise Whitening and Clustering. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(4), 297-306. ISSN 0352-9568.  IF: 0,911
 • PROCHÁZKA, A., VYŠATA, O., ŤUPA, O., SCHATZ, M., MAREŠ, J., VALIŠ, M., MAŘÍK, V. Motion Tracking and Gait Feature Estimation for Recognising Parkinson's Disease Using MS Kinect. BioMedical Engineering OnLine . 2015. Vol. 51, no. 12. ISSN:  475-925X  (online). IF: 1,427

Další aktivity

2016-dosud: člen redakční rady časopisu Biology, Engineering and Medicine

člen Vědecké rady FJFI ČVUT Praha
člen oborové rady doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika Univerzity Pardubice

Kontakty