Ing. Martina Mudrová, Ph.D.

Pracovní zařazení

odborný asistent

Akademická kvalifikace

1999: postgraduální studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Lineární a nelineární metody analýzy a zpracování časových řad
1987: vysokoškolské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ing.
obor: Automatizované systémy řízení
téma diplomové práce: Číslicové zpracování signálů v procesu řízení reálného systému

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 2
Počet vedených DP: 2
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se zpracováním obrazů.

Vybrané publikace a patenty

  • Petra Caudrova Slavikova,  Martina Mudrova, Jana Petrova, Jaroslav Fojt, Ludek Joska and Ales Prochazka, Automatic characterization of titanium dioxide nanotubes by image processing of scanning electron microscopic images. Nanomaterials and  Nanotechnology, vol. 6: 1-13, 2016, DOI 10.1177/847980416673784
  • Pavel Novák, Alena Michalcová, Ivo Marek, Martina MUDROVÁ, Karel Saksl, Jozef Bednarčík, Petr Zikmund, Dalibor Vojtěch, On the formation of intermetallics in Fe-Al system - An in situ XRD study, Intermetallics, Volume 32, January 2013, Pages 127-136, ISSN 0966-9795
  • Michalcová, A., Vojtěch, D., Schumacher, G., Novák, P., Klementová, M., Šerák, J., Mudrová, M., Valdaufová, J. Influence of cooling rate and cerium addition on rapidly solidified Al-TM alloys. Kovove Materialy. 2010, roč. 48, č. 1, s. 1-7. 

Kontakty