Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Pracovní zařazení

odborný asistent

Akademická kvalifikace

2001: postgraduální studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ph.D.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Expertní systémy pro řízení chemicko-technologických procesů
1994: vysokoškolské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ing.
obor: Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob
téma diplomové práce: Využití energie při redukci tlaku plynu

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 7
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se řízením procesů, webovými aplikacemi (HTML, PHP, JavaScript), prezentačními dovednostmi a počítačovou grafikou (Adobe Photoshop). Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů.

Vybrané projekty

 • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
  projekt TA ČR ALFA č. TA03010165, 2013–2015
 • Zavedení výuky předmětu Kultivační techniky a modelování bioprocesů
  grant FRVŠ č. 727/2013, 2013
 • Počítačový řídicí systém poloprovozního technologického zařízení
  grant FRVŠ č. 496/2012/A/a, 2012
 • Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů
  projekt operačního programu Praha - Adaptibilita (OPPA), Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání č. CZ.2.17/3.1.00/33254, 2011-2012
 • Univerzita 3. věku na VŠCHT Praha
  rozvojový projekt MŠMT ČR č. 439, 2006 
 • Příprava nových předmětů zaměřených na aplikace počítačů v oblasti prezentace a dokumentace
  grant FRVŠ ČR č. 2060/2006/F1/b, 2006 

Vybrané publikace a patenty

 • Nachtigalová I. Logické řízení. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 547-576. ISBN 978-80-7418-232-7
 • Kmínek M., Nachtigalová I., Dostálek P. Řízení školního pivovaru na VŠCHT Praha. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 653-661. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek, M.; Finkeová, J.; Nachtigalová, I.; Palatová, M.; Melzoch, K. Simulace řízení bioreaktoru pro výrobu pekařského droždí. Automatizace. 46(12), 4. 801-804. 2003. Praha, Automatizace s.r.o.. 0005-125X.
 • Kmínek-M, Finkeová-J, Nachtigalová-I, Palatová-M, Matematický model biotechnologického procesu, Automatizace 50(2007)635-637, ISSN 0005-125X

Kontakty