prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Pracovní zařazení

profesor

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

člen oborové rady doktorského studijního oboru Technická kybernetika

Akademická kvalifikace

2005: jmenovací řízení na FS VŠB-TU, udělen titul prof.
obor: Řízení strojů a procesů
1990: habilitační řízení na FCHI VSČHT, udělen titul doc.
obor: Automatizované systémy řízení chemických výrob
1984: postgraduální studium na FEL ČVUT zakončené titulem CSc.
obor: Technická kybernetika
1973: vysokoškolské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Technická kybernetika

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 10
Počet vedených DP: 3
Počet vedených disertačních prací: 1

Odborné zaměření

Zabývá se počítačovým řízením biotechnologických procesů. Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení biprocesů.

Vybrané projekty

 • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
  program TAČR Alfa, projekt TA03010165, 2013 – 2015
 • Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů
  projekt operačního programu Praha - Adaptibilita (OPPA), Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání č. CZ.2.17/3.1.00/33254, 2011-2012
 • Sustainable Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials - BIOPRODUCTION
  6. rámcový program EK, integrovaný projekt NMP2-CT-2007-026515, 2006 - 2010
 • Enhanced, Intelligent Processing of Food Wastes using Thermophilic Populations – INTELLTHERMCONTROL
  5. rámcový program EK, projekt QLK3-CT-1999-00004, 2000 – 2004
 • Knowledge-Based Control and Operation of Industrial Productive Bioprocesses
  program EK COPERNICUS, projekt ERB-CIPA-CT94-0205, 1995 – 1998

Vybrané publikace a patenty

 • NÁHLÍK, Jan, Pavel HRNČIŘÍK, Jan MAREŠ, Mojmír RYCHTERA a Christopher A. KENT. Towards the design of an optimal strategy for the production of ergosterol from Saccharomyces cerevisiae yeasts. Biotechnology Progress [online]. 2017, 33(3), 838-848 [cit. 2017-09-12]. DOI: 10.1002/btpr.2436. ISSN 87567938. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/btpr.2436. IF=2,2
 • Mareš, J., Kukal, J., Hrnčiřík, P., Náhlík, J. Process state classification of fed-batch fermentation based on process variables analysis. Biochemical Engineering Journal, 112, p. 178-185 (2016). IF=2,5
 • Kukal, J., Mareš, J., Náhlík, J., Hrnčiřík, P., Klimt, M. Automated Classification of Bioprocess Based on Optimum Compromise Whitening and Clustering. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 29, 4, 533-539 (2015). IF=0,7
 • Vovsík, J., Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Mareš, J. Adaptive Control of Saccharomyces cerevisiae Yeasts Fed-Batch Cultivations. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 27(3), 297-306. ISSN 0352-9568 (2013). IF=0,7
 • Náhlík, J., Burianec, Z. On-line Parameter and State Estimation of Continuous Cultivation by Extended Kalman Filter. Applied Microbiology and Biotechnology, 28, 128-134 (1988). IF=3,4

Další aktivity

  člen oborové rady doktorského studijního oboru Informační, komunikační a řídicí technologie na FEI UPA

Kontakty