prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Pracovní zařazení

profesor

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

člen vědecké rady FCHI
člen oborové rady doktorského studijního oboru Technická kybernetika
člen komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského programu Aplikovaná inženýrská informatika

Akademická kvalifikace

2000: jmenovací řízení na FEL ČVUT, udělen titul prof.
obor: Technická kybernetika
1990: habilitační řízení na VŠCHT, udělen titul doc.
obor: Automatizované systémy řízení
1983: postgraduální studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem CSc.
obor: Technická kybernetika
1971: vysokoškolské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Technická kybernetika

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 8
Počet vedených DP: 43
Počet vedených disertačních prací: 27

Odborné zaměření

Zabývá se číslicovým zpracováním signálů a obrazů, analýzou signálů v časové a frekvenční oblasti, Wavelet transformacemi, segmentacemi, detekcemi vlastností, klasifikacemi a predikcemi, dekompozicemi a rekonstrukcemi signálů, číslicovou filtrací, aplikacemi ve zpracování biomedicínských a inženýrských multimodálních signálů. Je vedoucím výzkumné skupiny Číslicové zpracování signálů a obrazů.

Vybrané publikace a patenty

  • Procházka A., Kašparová M., Yadollahi M., Vyšata O., Grajciarová J.: Multi-Camera Systems Use for Dental Arch Shape Measurement, SPRINGER: The Visual Computer, 31:1501-1509, 2015
  • Procházka A., Vyšata O., Vališ M., Ťupa O., Schätz M., Mařík V.: Bayesian Classification and Analysis of Gait Disorders Using Image and Depth Sensors of Microsoft Kinect, Digital Signal Processing, (47)12:169-177, 2015
  • Procházka A., Schätz M., Centonze F., Kuchyňka J., Vyšata O., Vališ M.: Extraction of Breathing Features Using MS Kinect for Sleep Stage Detection, SPRINGER: Signal, Image and Video Processing, SIViP, 10(7):1279-1286, 2016
  • Procházka A., Schätz M., Vyšata O., Vališ M.: Microsoft Kinect Visual and Depth Sensors for Breathing and Heart Rate Analysis, MDPI: Sensors, 16(7), 996, pp. 1-11, 2016
  • Langari B., Vaseghi S., Prochazka A., Vaziri B., Aria F. T.: Edge-Guided Image Gap Interpolation Using Multi-scale Transformation, IEEE Transaction on Image Processing, 25(9): 4394-4405, 2016

Další aktivity

2000-dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Technická kybernetika na ČVUT
1996-dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Měřicí technika na ČVUT
1995-dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Teoretická elektrotechnika na ČVUT
1992-dosud člen mezinárodních vědeckých společností IEEE: Signal Processing & Computational Intelligence Soc., Institute of Engineering and Technology, European Association for Signal and Image Processing
1992-dosud: člen komisí pro státní závěrečné zkoušky magisterských programů Měřicí technika a Technická kybernetika na FEL ČVUT

Kontakty

Osobní webové stránky