doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Pracovní zařazení

docent

Zařazení v organizační struktuře a zastávané funkce

místopředseda akademického senátu FCHI

Akademická kvalifikace

2021: habilitační řízení na FEL ČVUT, udělen titul doc.
obor: Radioelektronika
téma habilitační práce: Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images
2008: doktorské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ph.D.
obor: Radioelektronika
téma disertační práce: Advanced Techniques for Image Noise Suppression
2005: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Radioelektronika
téma diplomové práce: Přenosové charakteristiky zobrazovacích systémů

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 1
Počet vedených DP: 4
Počet vedených disertačních prací: 3

Odborné zaměření

Zabývá se vývojem algoritmů pro zpracování biomedicínských a astronomických snímků, modelováním snímků, algoritmy pro potlačení šumu v obraze, vlnkovou transformací, segmentací obrazů.

Vybrané projekty

 • Reducing speech-related side-effects of deep brain stimulation in Parkinson's Disease via automated speech analysis (team member)
  grant GA ČR č. GF21-14216L, 2021-2023
 • Multicriteria Optimization of Shift-Variant Imaging System Models (team member)
  grant GA ČR č. GA17-05840S, 2017-2019
 • Automatic analysis of microscopy images of Langerhans islets (PI)
  grant GA ČR č. GA14-10440S, 2014-2016
 • Nonlinear imaging systems with spatially variant point spread function (team member)
  grant GA ČR č. GA14-25251S, 2014-2016

Vybrané publikace a patenty

 • Rusz, J.; Švihlík, J.; Krýže, P.; Novotný, M.; Tykalová, T. Reproducibility of Voice Analysis with Machine Learning. Movement Disorders. 2021, 36(5), 1282-1283.

 • Švihlík, J. Mirrored mixture PDF models for scientific image modelling. Signal Image and Video Processing. 2021 (early access)

 • Tykalová, T.; Rusz, J.; Švihlík, J.; Bancone, S.; Spezia, A.; Pellecchia, M.T. Speech disorder and vocal tremor in postural instability/gait difficulty and tremor dominant subtypes of Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission. 2020, 127(9), 1295-1304.

 • Dvořák, J.; Švihlík, J.; Kybic, J.; Radochová, B.; Janáček, J.; Kukal, J.; Borovec, J.; Habart, D. Volume estimation from single images: an application to pancreatic islets. Image Analysis and Stereology. 2018, 37(3), 191-204.

 • Borovec, J.; Švihlík, J.; Kybic, J.; Habart, D. Supervised and unsupervised segmentation using superpixels, model estimation, and Graph Cut. Journal of Electronic Imaging. 2017, 26(6),

Více na webu ResearcherID

Pobyty a stáže

2013-2016: Centrum strojového vnímámí (CMP), Katedra kybernetiky FEL ČVUT
post-doc researcher
2009: University of Las Palmas
pobyt v rámci projektu ERASMUS pro učitele

Další aktivity

recenzent časopisu Computers in Biology and Medicine, IEEE Access, Signal Image and Video Processing, Journal of Electronic Imaging, Optical Engineering, Radioengineering
2011-2016: člen oponentní rady MŠMT projektů COST CZ (1 projekt) a KONTAKT (3 projekty)
2006-dosud: člen organizace SPIE

Kontakty