Ing. Jan Vrba, Ph.D.

Pracovní zařazení

odborný asistent

Akademická kvalifikace

2021: doktorské studium na FCHI VŠCHT zakončené titulem Ing.
obor: Technická kybernetika
téma disertační práce: Použití adaptivních systémů při analýze dat
2009: bakalářské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Bc.
obor: Kybernetika a měření
téma bakalářské práce: Vizualizace technologického procesu výroby sýrů
2013: magisterské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Ing.
obor: Systémy a řízení
téma diplomové práce: Využití apriorní informace při fuzzy identifikaci systémů
2009: bakalářské studium na FEL ČVUT zakončené titulem Bc.
obor: Kybernetika a měření
téma bakalářské práce: Vizualizace technologického procesu výroby sýrů

Vyučované předměty a vedené práce

Počet vedených BP: 1
Počet vedených DP: -
Počet vedených disertačních prací: -

Odborné zaměření

Zabývá se využitím adaptivních fuzzy systémů pro detekci novosti a identifikací fuzzy systémů. Je členem výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů a Skupiny optimalizace a kybernetiky.

Vybrané publikace a patenty

  • VRBA, Jan, et al. An automated platform for assembling light-powered hydrogel microrobots and their subsequent chemical binding. Journal of Computational Science, 2021, 55: 101446.

  • CEJNEK, M.; VRBA, J. Online centered NLMS algorithm for concept drift compensation. Neural Network World, 2021, 31.5: 329.

  • VRBA, Jan, et al. A Machine Learning Approach for Gearbox System Fault Diagnosis. Entropy, 2021, 23.9: 1130.

  • VRBA, Jan; MAREŠ, Jan. Introduction to extreme seeking entropy. Entropy, 2020, 22.1: 93.

  • VRBA, Jan, et al. An Automated Platform for Microrobot Manipulation. In: International Workshop on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications. Springer, Cham, 2020. p. 255-265.

Kontakty