Přítomnost studentů posledních ročníků na VŠCHT

Na základě výnosu rektora č. A/V/961/14/2020 s účinností od 20. dubna 2020 se povolují:

 • studentům individuální návštěvy knihoven a studoven pouze za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury
 • studentům posledních ročníků osobní přítomnost, a to v těchto případech:
  • konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob
  • laboratorní, experimentální nebo umělecká práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob
  • klinické a praktické výuky a praxe.

Podle článku 2 výnosu:

 • Student se smí účastnit činností spojených se studiem pouze v případě, že je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá nařízeno karanténní opatření.
 • Student musí vstup a odchod ze školy zaznamenat elektronicky (projít turniketem), v případě zapomenutí vstupní karty (ISIC) se zapíše ve vrátnici.
 • Student si před vstupem do místnosti vždy provede dezinfekci rukou. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici u vchodů do budov a na sekretariátě.
 • Student musí mít v přítomnosti více osob v místnosti ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.
 • Student bude v kontaktu se svým školitelem a při prvním vstupu do školních budov odevzdá písemné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů svému školiteli. V případě, že se u studenta vyskytnou akutní zdravotní potíže (viz výše), zakazuje se mu osobní přítomnost na VŠCHT Praha nebo praxi.

Z důvodu prevence k šíření viru a možnosti vysledovat pohyb osob v případě nakažení nemocí covid-19 se studenti mohou vyskytovat pokud možno jen v místnostech, kde konzultují nebo vykonávají laboratorní činnost k dokončení závěrečné práce. V těchto místnostech se bude denně zaznamenávat seznam všech osob, kteří danou místnost navštívili, tak, aby byl seznam osob dohledatelný v historii minimálně 14 dní.

Kategorie článků: