FA: Termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Forensní analýza, oboru Forensní analýza, se budou konat

ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (A330d).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Volitelný okruh Diplomová práce Vedoucí
9.00 Pavlína Křapková Fyzikální chemie Farmakokinetické matematické modely ve forenzní toxikologii Ing. Jana Finkeová, CSc.
9.45 Magdaléna Engelmannová Organická chemie Farmakokinetika ve forenzní toxikologii Ing. Jana Finkeová, CSc.
10.30 Nikita Dovzhenko Organická chemie Digitální forenzní analýza prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. ÚACH (externista)
Členové: doc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. ÚOCH
  doc. Ing. Michal Fulem, Ph.D.  ÚFCH
  doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.  ÚBM
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Tatiana Šiškanová, CSc.  ÚACH
Kategorie článků: