Pokyny k obhajobám projektů předmětu N445079

Obhajoby bakalářských projektů předmětu N445079 Projekt inženýrské informatiky I studijního oboru ININ se budou konat

v úterý 20. 5. 2014 od 12:00 hodin v místnosti A330.

O způsobu řešení a dosaženém výsledku sepíše student - řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Jeden výtisk zprávy se odevzdává nejpozději den předem na sekretariátu Ústavu počítačové a řídicí techniky, veškeré elektronické výstupy (včetně zprávy a prezentace) řešitel odešle na emailovou adresu garanta předmětu Ing. Souškové. Výsledky projektu řešitel odprezentuje ústním vystoupením před komisí (8-10 minut), poté bude následovat diskuze (5 minut).

Komise udělí hodnocení projektu v rozsahu A až F na základě

  • návrhu hodnocení vedoucího projektu,
  • celkové úrovně zpracování projektu a
  • úrovně písemné zprávy a prezentace.

Projekty budou prezentovány podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Projekt Vedoucí
12.00 Klára Zuntová Využití doplňku Řešitel v programu MS Excel pro řešení vědeckotechnických úloh Ing. Jana Finkeová, CSc.
12.20 Jakub Jůzl Vytvoření aplikace pro zpracování naměřených dat konduktivity Ing. Jana Finkeová, CSc.
12.40 Michal Kletečka Detekce pohybujících se objektů pomocí systému MS Kinect prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
13.00 Michal Šíma Java aplikace s grafickým uživatelským rozhraním Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
13.20 Zdeněk Novák Vytvoření šablony v Excelu pro zpracování experimentálních dat z měřicího systému Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
13.40 Ladislav Šťástka Doplněk pro tvorbu histogramu a polygonu četností Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
14.00 Dmitrii Diakonov Java aplikace pro vyplňování a zpracování ankety Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
14.20 Andrea Bělohlávková Počítačové zpracování prostorových dat pro forenzní vědy - fotografie Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
14.40 Tomáš Matonoha - -
15.00 Petr Lienert - -

Pro prezentaci bude k dispozici PC a diaprojektor, prezentaci je možné nahrát na PC před začátkem obhajob. Nestandardní požadavky na SW/HW doporučujeme vyřešit v předstihu s p. Alešem Baldou (tel. 4294).

Kategorie článků: