INI: I. termín a komise pro státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve čtvrtek 21. června 2018 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (místnost A330d).

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. RNDr. Carmen Simerská, CSc. ÚMAT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: