ININ: II. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Druhý termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se bude konat

ve středu 29. srpna 2018 od 9.00 hodin v knihovně ÚPŘT (budova A, 3. patro, dv. A330d).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
09.00 Jan Hajíček 1, 2, 3 Identifikace procesů pomocí doplňku aplikace Excel Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
10.00 Dmitrii Diakonov 1, 2, 4 Neuronové sítě v řízení procesů doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Mgr. Pavel Kříž, Ph.D. ÚMAT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: