ININ: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Druhý termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se bude konat

v úterý 30. 8. 2016 od 14.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, 4. patro, dv. 402).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
14.00 Jakub Jůzl 1, 2, 4 Webová aplikace monitorující změny obsahu webových stránek Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
15.00 Tomáš Rychetský 1, 4 Ovládání robotického manipulátoru s využitím metod obrazové analýzy Ing. Jan Mareš, Ph.D.
15.30 Kristýna Dánová 1, 2, 3 Statistical methods of Classification of Sleep Stages prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
Členové: doc. RNDr. Carmen Simerská, CSc. ÚMAT
  doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: