ININ: Aktuální okruhy pro státní závěrečné zkoušky

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Inženýrská informatika, obor Inženýrská informatika, byly zaktualizovány.

Kategorie článků: