ININ: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

ve středu 1. července 2020 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI.

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Matěj Fričl 1, 2, 4 Analysis of Spectroscopic Images of Hard Dental Tissues prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Mgr. Pavel Kříž, Ph.D. ÚMAT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: