Rozpis obhajob projektů II oboru ININ v náhradním termínu

Náhradní termín obhajob N445081 Projektu Inženýrské informatiky II proběhne dne

14. února 2014 od 11.00 v místnosti A335

 

Projekty budou prezentovány podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Projekt Vedoucí
11.00 Alena Dvořáčková Vytvoření fuzzy regulátoru pro automatizované řízení biotechnologických procesů Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
11.20 Petr Lienert Optimalizace kódu řídicího systému BIOGENES II Ing. Jaromír Vovsík, Ph.D.
Kategorie článků: