SVK: Harmonogram sekce Řízení a zpracování dat

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 budou od 8.30 h v posluchárně A40 probíhat prezentace bakalářských studentských příspěvků v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Řízení a zpracování dat.

Harmonogram prezentací v této sekci je následující:

Čas Student Téma
08.30 Matěj Fričl Optická reflexní spektroskopie při analýze dentálních tkání
08.50 Ondřej Golda Vizualizace technologického procesu
09.10 Patrícia Holigová Analýza pôdneho vzorku metódou SEM/EDS
09.30 Tomáš Jirsa Optimization of 3D model
09.50 Tomáš Jíra Metropolisův-Hastingsův algoritmus pro analýzu obrázku z elektronového mikroskopu
10.10 Vojtěch Martin Kupka Aplikace pro regulaci vlhkosti vzduchu a sledování vnitřního prostředí
10.30 Jakub Tomeš Využití virtuální reality pro vizualizaci dat

Poté bude sekce přemístěna do místnosti A40, kde proběhnou prezentace firem a závěrečné vyhlášení výsledků SVK.

Kategorie článků: