Termín obhajob a pokyny k projektům oboru ININ

Obhajoby projektů předmětu N445081 Projekt inženýrské informatiky II studijního oboru ININ se budou konat

ve středu 8. 1. 2014 od 9:00 hodin v místnosti A335.

O způsobu řešení a dosaženém výsledku sepíše student - řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu řešitel odprezentuje ústním vystoupením před komisí, která udělí na základě

  • návrhu hodnocení vedoucího projektu,
  • celkové úrovně práce a
  • úrovně písemné zprávy a prezentace

hodnocení projektu v rozsahu A až F.

U projektů, které byly prezentovány na podzimní studentské vědecké konferenci, se ústní vystoupení před komisí již nevyžaduje. Student jen odevzdá písemnou zprávu vedoucímu.

Kategorie článků: