Termín imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia

Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě chemicko-inženýrské, a tedy studentů oborů Inženýrská informatika a Procesní inženýrství a management, proběhne

v úterý 16. září 2014 od 8.00 h do 9.00 h v posluchárně AI (budovy A).

Studentům 1. ročníku v den jejich imatrikulace veškerá výuka odpadá.

Kategorie článků: