Nově platný výnos děkana o doktorském studiu na FCHI

Od akademického roku 2014/2015 vyšel v platnost nový výnos děkana o doktorském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské, který upřesňuje průběh studia a obhajobu doktorské disertační práce.

Kategorie článků: