Nový doktorský studijní program

Hodnotící komise i zpravodaj NAU schválili akreditaci našeho nového doktorského studijního programu Měření a zpracování signálů v chemii (garant: prof. Vrňata, zástupce garanta: doc. Mareš) na dobu 10 let bez omezení, který poběží do 1. září 2020. Nově přijatí studenti tak zahájí první rok studia již v tomto programu; studentům, kteří budou limitováni končící akreditací programu Technické kybernetiky, nabízíme „převedení“ do nového programu.

Kategorie článků: