TK: oznámení o konání obhajoby disertační práce

Ve středu 20. května 2020 od 13 hodin proběhne obhajoba disertační práce

Ing. E. Marešové

v oboru Technická kybernetika na téma Měření elektrofyzikálních parametrů vrstev organických polovodičů pro senzoriku.

Školitel: Prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
Oponenti: Prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. (AV ČR), Prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. (ÚPCE)

Obhajoba se uskuteční formou videokonference v systému MS TEAMS s názvem 445-0365-ObhajobaDSP. Prosíme zájemce o zaslání e-mailu na adresu A.Prochazka@ieee.org s předmětem: “ObhajobaDisertace” do 18.5.2020. Informace k připojení následně automaticky rozešle systém MS TEAMS.

Kategorie článků: