TK: Požadavky v oblasti vědecké a tvůrčí práce doktorandů

Oborová rada doktorského studijního oboru Technická kybernetika schválila požadavky v oblasti věděcké a tvůrčí práce současně studujících doktorandů. Každý doktorand oboru musí před podáním žádosti o povolení obhajoby dizertační práce opublikovat alespoň jednu impaktovanou publikaci nebo kapitolu v odborné knize a přispět třemi příspěvky na mezinádrodních konferencích s publikací ve sborníku (nebo opublikuje další impaktovanou publikaci).

Kategorie článků: