TK: Vědecká konference doktorandů v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 a ve středu 7. prosince 2017 se bude od 9.00 v zasedací síni FCHI (budova A, 4. patro, č. dv. 402) konat vědecká konference studentů doktorských studijních programů Fakulty chemicko-inženýrské. Studenti odprezentují 10min přednášku o experimentálních výsledcích své práce v anglickém jazyce, která je povinnou součástí plánu studia v doktorském studijním programu a současně zkouškou z anglického jazyka. 

Přihlášky jednotlivých studentů spolu s abstraktem v požadovaném formátu přijímá děkanát do 24. října 2017 a do 20. listopadu 2017. Další informace pro účastníky jsou zveřejněny na webu FCHI.

Kategorie článků: