APIN: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se bude konat

5. června 2017 od 8.30 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
8.30 Bc. Ema Hrbková 1, 2, 4, 5 Statistická analýza a klasifikace v analytické chemii doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
9.30 Bc. Michal Náhlík, DiS. 1, 2, 4, 5 Detekce čerstvých ložiskových změn v MR mozku MUDr. Oldřich Vyšata, PhD.
10.30 Bc. Vojtěch Sedlák 1, 2, 4, 5 Statistical Recognition Using MS KINECT in Neurology prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
11.30 Bc. Michal Šíma 1, 2, 4, 5 Vývoj prototypu automatického bodotávku Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Švihlík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: