Magisterské předměty garantované naším ústavem

Kód Název Garant
N445013 Matematické modelování procesů Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
N445015 Technické prostředky měření a řízení Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. (ÚFMT VŠCHT)
N445016 Číslicové zpracování signálů a obrazů prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
N445017 Teorie řízení Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445021 Experimentální identifikace Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
N445024 Neuronové sítě prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
N445026 Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii I Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445032 Navrhování měřicích a řídicích systémů prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
N445044 Grafy v inženýrství RNDr. Pavel Cejnar
N445044A Grafy v inženýrství RNDr. Pavel Cejnar
N445048 Automatické řízení Ing. Vladimír Hanta, CSc.
N445060 Zpracování obrazů II Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
N445061 Inženýrská optimalizace Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Ing. Vladimír Hanta, CSc.
N445062 Procedurální programování doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
N445063 Zpracování multimediálních signálů Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
N445065 Modelování systémů Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
Ing. Jana Finkeová, Ph.D.
N445066 Simulace systémů diskrétních událostí Ing. Vladimír Hanta, CSc.
N445067 Virtuální realita v inženýrství prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
N445068 Aplikace mikroprocesorů Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445070 Geografické informační systémy Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
N445071 Aplikovaná umělá inteligence Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
N445072 Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika Ing. Hana Soušková, Ph.D.
N445073 Distribuované zpracování dat RNDr. Pavel Cejnar
N445074 Biomedicínské modely v informatice MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
N445076 Databázové servery a datové modelování Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
Ing. Vladimír Hanta, CSc.
N445077 Sekvenční řízení prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
N445083 Biomedicínské signály MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
N445084 Robotické systémy Ing. Jan Mareš, Ph.D.
MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
N445085 Prediktivní řízení Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Ing. Pavle Hrnčiřík, CSc.
N445087 Aplikace měření a řízení v chemii doc. Karel Kadlec, CSc. (ÚFMT VŠCHT)
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
N445088 Statistické rozpoznávání doc. Jaromír Kukal, Ph.D.