Projekty magisterského studia vypsané ústavem

Název projektu Vedoucí projektu Doporučený obor řešitele
Návrh modulů pro průběžné vyhodnocování stavu procesu do systému BIOGENES Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
SEKY
Návrh strategie řízení biotechnologického procesu produkce biopolymerů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
SEKY
Programový modul pro počítačovou simulaci bioprocesů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
APIN
Programový modul pro zpracování a vizualizaci experimentálních dat Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
APIN
Rozpoznávání vzorů pomocí shlukové analýzy Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
SEKY
Rozpoznávání vzorů pomocí shlukové analýzy Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
APIN
Řízení rekuperačních jednotek Jan Náhlík prof.
Ing. CSc.
SEKY
Simulace bioreaktoru v aplikaci InTouch Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
SEKY
Využití impedanční spektroskopie pro on-line monitorování biotechnologických procesů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
SEKY
Využití impedanční spektroskopie pro on-line monitorování biotechnologických procesů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
APIN