SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat ve čtvrtek

9. června 2022 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícícho harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Timotej Piták 1, 2, 4, 6 Path planing for microrobot

Ing. Jan Vrba, Ph.D.

10.00 Bc. Tereza Svatoňová 1, 2, 4, 6 Struktura a dynamika zúžení peptidového tunelu v ribozomu

RNDr. Michal Kolář, Ph.D.

11.00 Bc. Matěj Fričl 1, 2, 3, 6 Video Processing Methods in Thermographic Analysis

prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
  doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
  doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: