SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat

v pondělí 5. června 2017 od 14.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícícho harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
14.00 Bc. Jakub Kubík 1, 2, 3, 4 Návrh a implementace aplikací v jazyku C# a Java za použití moderních vývojových prostředků a programovacích technik RNDr. Pavel Cejnar
15.00 Bc. Marek Šiman 1, 2, 3, 4 Identifikace a řízení nelineárního hydraulického systému doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
16.00 Bc. Jan Herbst 1, 2, 5, 6 Řízení teploty CHVS na platformě KBI2 Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Karel Kadlec, CSc. ÚFMT
Členové: Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: