Diplomové práce vypsané ústavem

Pozn.: Přeškrtnuté práce jsou již pro akademický rok 2013/2014 zadány.

Název práce Vedoucí práce Doporučený
obor řešitele
Aplikace metod obrazové analýzy při automatizovaném hodnocení mikroskopických snímků Martina Mudrová
Ing. Ph.D.
 
Identifikace, modelování a regulace otáček stejnosměrného motorku. Hana Soušková
Ing. Ph.D.
APIN
Matematické modelování fermentací s více substráty Jana Finkeová
Ing. CSc.
SEKY
Metoda geometrického místa kořenů pro soustavy s dopravním zpožděním Vladimír Hanta
Ing. CSc.
SEKY
Modelování a analýza vícerozměrných dat s využitím systému MS KINECT Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
APIN
Modelování jednoduché soustavy vozíků AGV Vladimír Hanta
Ing. CSc.
APIN
Modelování jednoduchého produktovodu pro přepravu pohonných hmot Vladimír Hanta
Ing. CSc.
APIN
Návrh modulů pro průběžné vyhodnocování stavu procesu do systému BIOGENES Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
APIN
Návrh modulů pro průběžné vyhodnocování stavu procesu do systému BIOGENES Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
SEKY
Návrh strategie řízení biotechnologického procesu produkce biopolymerů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
SEKY
Přípravné motorické potenciály a vlna P300 v procesu poznávání Oldřich Vyšata
MUDr. PhD.
APIN
Registrace vícerozměrných signálů pro analýzu změn v biomedicínských obrazech Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
APIN
Řízení hydraulicko-pneumatické soustavy Jan Mareš
Ing. Ph.D.
Řízení podvozku mobilního robotického ramene Jan Mareš Ing.
Ph.D.
SEKY
Řízení robotického manipulátoru s využitím modulu RaspberryPi Jan Mareš
Ing. Ph.D.
SEKY
Simulace bioreaktoru v aplikaci InTouch Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
SEKY
Sledování parametrů stoje a chůze v průběhu léčby Parkinsonovy choroby pomocí 3D akcelerometru Oldřich Vyšata
MUDr. PhD.
APIN
Vylepšování topografických map pomocí dat zaznamenaných z GPS Jaroslav Vovsík
Ing. Ph.D.
APIN
Využití impedanční spektroskopie pro on-line monitorování biotechnologických procesů Pavel Hrnčiřík
Ing. Ph.D.
SEKY