Aktuálně pro uchazeče o magisterské studium

Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky

Vloženo před 5 dnů 1 hodina
K 1. 1. 2023 vznikl Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky sloučením Ústavu počítačové a řídicí techniky a Ústavu matematiky. Nový web sloučeného ústavu je dostupný na adrese umik.vscht.cz.

SEKY: Rozhodnutí o udělení akreditace na 10 let

Vloženo před 3 roky 11 měsíců
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Senzorika a kybernetika v chemii se standardní dobou st... více

Přihláška k magisterskému studiu do 11. dubna 2018

Vloženo před 5 let 3 týdny
Od 1. března 2018 do 11. dubna 2018 si můžete podávat přihlášku ke studiu magisterských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízeného oboru Senzorika a kybernetika v chemii. Přihláška je k dispozici v elekt... více

MSP: Termín přijímacího řízení ke studiu oborů APIN a SEKY

Vloženo před 5 let 9 měsíců
V pondělí 22. května 2017 v 9.00 h se bude konat v Zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402) přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium oborů Aplikovaná inženýrská informatika a Se... více

Blíží se termín doručení přihlášky k Mgr studiu

Vloženo před 8 let 8 měsíců
Ucházíte-li se o studium magisterského oboru Aplikovaná inženýrská informatika nebo Senzorika a kybernetika v chemii, nezapomeňte doručit podle informací k příjímacímu řízení nejpozději do středy 25... více
Přihlásit se k odběru Po bakalářském studiu