Přijďte se na nás podívat

Ústav počítačové a řídicí techniky se každoročně účastní tzv. Dnů otevřených dveří (dále jen DOD), pořádaných VŠCHT vždy v listopadu a v lednu. Jedná se o prezentaci školy včetně jednotlivých ústavů před středoškolskými studenty i širokou veřejností.

Dny otevřených dveří jsou organizovány moderně formou jednoduchých stánků, umístěných na hlavních chodbách školy. U stánků jsou poutavou formou prezentovány obory studia, vědecké zaměření i nejdůležitější dosažené výsledky.

Náš ústav pravidelně prezentuje své výsledky z oblasti zpracování signálů a obrazů, robotiky nebo řízení (bio)procesů.

Chcete nás přijet navštívit? Sledujte aktuality pro uchazeče o bakalářské studium na našem webu, kde včas oznámíme nejbližší, tj. lednový termín DOD 2020.