O oboru Procesní inženýrství a management

Program v akademickém roce 2018/2019 dobíhá a nebude již otevírán.

Charakteristika oboru

Studenti oboru Procesní inženýrství a management se seznámí s chemicko-inženýrskými metodami studia chemických, biotechnologických a zpracovatelských procesů a s aplikacemi výpočetní techniky a informačních technologií v nejrůznějších chemicko-inženýrských oblastech.

Absolventi jsou díky variabilitě studijního programu připraveni jak ke vstupu do praxe, tak k následnému magisterskému studiu pro všechny obory technické a potravinářské chemie a chemicko-inženýrské obory. Naprostou samozřejmostí je u absolventů dobrá znalost moderní informatiky a výpočetní techniky. Univerzálnost chemicko-inženýrského profilu absolventa umožňuje aplikovat získané znalosti a dovednosti v téměř jakékoli technologii zpracování surovin a materiálů, jakož i při vývoji a intenzifikaci mnoha procesů. Tato univerzálnost vytváří u absolventa dobré předpoklady k uplatnění na evropském trhu práce.

Studijní plán