Nové úřední hodiny děkanátu

Od pondělí 20.4.2020 platí nové úřední hodiny pro vyřizování neodkladných záležitostí:

pondělí a středa      9.00  -  11.00 hodin

Všechny pracovnice děkanátu, děkan, tajemník a proděkani mohou veškeré záležitosti vyřizovat elektronicky prostřednictvím školních e-mailů. Pro bakalářské a magisterské studium kontaktujte pí Hanu Svobodovou (Svobodova@vscht.cz), pro doktorské studium kontaktujte Ing. Kamilu Klaudisou (Kamila.Klaudisova@vscht.cz).

V případě nutnosti je možné využít telefonní kontakt na děkana a tajemníka fakulty od 9:00 do 16:00 hodin.

Osobní schůzku je nutné předem dohodnout e-mailem nebo telefonicky.

Kategorie článků: