O skupině Číslicové zpracování signálů a obrazů

Výzkumná skupina Číslicové zpracování signálů a obrazů se věnuje mezioborové disciplině číslicového zpracování signálů a obrazů s využitím moderních metod počítačové inteligence a vzdáleného zpracování dat. Odborné oblasti zahrnují problematiku matematického modelování signálů, predikce časových řad a užití funkcionálních transformací pro analýzu vícerozměrných a vícekanálových dat. V aplikačních oblastech se zájem soustřeďuje zejména na zpracování biomedicínských signálů a obrazů včetně třírozměrného modelování, včasné diagnostiky a implementace kamerových systémů. Mezi sledované oblasti výzkumu patří analýza fyziologických dat, statistické metody zpracování signálů z oblasti životního prostředí, analýza mikroskopických snímků včetně nanostruktur a predikce časových řad spotřeby energie. V oblasti zájmu je rovněž užití metod zpracování vícerozměrných číslicových signálů při návrhu a užití robotických systémů.

Skupinu tvoří 1 profesor, 1 docent, 6 odborných asistentů, 12 doktorandů a 3 studenti.

Publikace*

 • Vyšata O., Procházka A., Mareš J., Rusina R., Pazdera L., Vališ V., Kukal J.: Change in the Characteristics of EEG Color Noise in Alzheimer's Disease, Clinical EEG & Neuroscience, 45(3):147-151, 2014
 • Procházka A., Vaseghi S., Yadollahi M., Ťupa O., Mareš J., Vyšata O.: Remote Physiological and GPS Data Processing in Evaluation of Physical Activities, SPRINGER: Medical & Biological Engineering & Computing 52:301-308, 2014
 • Vyšata O., Kukal J., Procházka A., Pazdera L., Simko J., Vališ M.: Age-related changes in EEG coherence, ELSEVIER: Neurologia i Neurochirurgia Polska, 48:35 – 38, 2014
 • Vyšata O., Kukal J., Vališ M., Pazdera L., Hortl J., Procházka A.: Lag Synchronisation in the Human Brain, NeuroQuantology Journal, 12(4):40-45, 2014
 • Vyšata O., Procházka A., Kunc P., Kanta M., Ehler E., Yadollahi M., Vališ M.: Age delays the recovery of distal motor latency after carpal tunnel syndrome surgery, SPRINGER: Acta Neurochirurgica, 4:1 – 5, 2014
 • Kašparová M., Procházka A., Gráfová L., Yadollahi M., Vyšata O., Dostálová T.: Evaluation of Dental Morphometrics During the Orthodontic Treatment, BioMedical Engineering OnLine 2014, 13:68, pp. 1-13, 2014
 • Procházka A., Vyšata O., Ťupa O., Yadollahi M., Vališ M.: Discrimination of Axonal Neuropathy Using Sensitivity and Specificity Statistical Measures, SPRINGER: Neural Computing and Applications, 2014
 • Yadollahi M., Procházka A., Kašparová M., Vyšata O.: The Use of Combined Illumination in Segmentation of Orthodontic Bodies, SPRINGER: Signal, Image and Video Processing, 2014
 • Vyšata O., Schätz M., Kopal J., Burian J., Procházka A., Kuchyňka J., Hort J., Vališ M.: EEG Non-linear Measures in Meditation, 7:731-738, 2014
 • Procházka A., Kašparová M., Yadollahi M., Vyšata O., Grajciarová L.: Multi-Camera Systems Use for Dental Arch Shape Measurement, SPRINGER: The Visual Computer, 2014
 • Kopal J., Vyšata O., Burian J., Schätz M., Procházka A., Vališ M.: Complex continuous wavelet coherence for EEG microstates detection in insight and calm meditation, ELSEVIER: Consciousness and Cognition, 30 (November): 13-23, 2014

* vybrané publikace za poslední rok

Vědecko-výzkumné projekty**

 • Nové přístupy k neuronovým sítím v číslicovém zpracování signálů pro aplikace na identifikaci a modelování systémů
  grant GA ČR č.201/94/0130, 1994 - 1996

Vzdělávací a rozvojové projekty**

 • Biomedical Signal Processing
  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ERASMUS A LAS-PAL01, 2001 - dosud
 • Rozvoj výuky informačních technologií s využitím virtualizačního prostředí a distribuovaných výpočtů
  grant FRVŠ č.444/2010, 2010
 • Biomedical Signal and Image Processing
  ERASMUS UK CAMBRID01, University of Cambridge, 2007 - 2010
 • Informační technologie ve vzdáleném zpracování signálů a obrazů
  grant FRVŠ č.639/2001, 2001
 • Wavelet Functions in Processing of Environmental and Biomedical Signals and Images
  Brunel University, ERASMUS UK UXBRIDG01, 1999 – dosud

Ostatní aktivity**

Skupina mj. organizovala konferenci ICASSP 2011 - IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (General Chairs: A. Procházka, P. Tichavský, J. Černocký) a od roku 1999 se každoročně podílí na organizaci konference Technical Computing (mezinárodní programový výbor: Prof. Cleve Moler, USA, Prof. A. Procházka).

** vybrané projekty a aktivity za posledních 5 let

Kontakty

web