Nový projekt česko-egyptské spolupráce

Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha ve spolupráci s Tanta University a Egypt-Japan University of Science and Technology získala projekt Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+. Obdržené prostředky umožní pracovníkům a studentům zmíněných institucí v rámci dlouhodobých studijních a pracovních stáží experimentovat v laboratořích svých zahraničních partnerů. Tento tříletý projekt navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci VŠCHT Praha a Tanta University v oblasti materiálů na bázi elektricky vodivých polymerů pro katalýzu a odbourávání toxických látek při čištění odpadních vod.

Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů bude s oběma egyptskými univerzitami spolupracovat na tématech stěžejních pro řešení aktuálních environmentálních problémů Egypta – znečištěného ovzduší a povrchových vod. Cílem spolupráce je vyvinout nové materiály a zařízení, které umožní rychlou detekci, absorpci či rozklad znečišťujících látek.

Projekt vznikl i díky velmi dobré práci zaměstnanců Zahraničního oddělení VŠCHT Praha.

Kategorie článků: