O skupině Optimalizace a kybernetika

Výzkumná skupina Optimalizace a kybernetika se zaměřuje moderní metody řízení technologických procesů, matematické modelování a optimalizaci. Metodika se opírá o moderní metody analýzy a klasifikace dat založené na umělé inteligenci, strojovém učení, variačních metodách či hlubokém učení. Konkrétní témata výzkumu jsou zaměřena především na:

  • Modelování a řízení nelineárních systémů
  • On-line analýzu Ramanových spekter pro diagnostiku Alzheimerovy choroby
  • Modelování a řešení systémů o více rovnovážných dějích
  • Modelování grafénové membrány
  • Analýzu CT snímků pro přesnou chirurgii a onko-chirurgii

Skupinu tvoří 2 docenti, 3 asistenti a 7 doktorandů.

Vybrané publikace*

  • Kukal J., Mareš J., Náhlík J., Hrnčiřík P., Klimt M. Automated Classification of Bioprocess Based on Optimum Compromise Whitening and Clustering. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(4), 533-539. ISSN 0352-9568.

  • Crha J., Ťupa O., Mareš J. Robotic Platform for Gait Disorders Monitoring. XXXIX. Seminar ASR 2015 Instruments and Control. Ostrava, 24.04.2015 - 24.04.2015.

  • Mareš J., Kukal J., Hrnčiřík P., Náhlík J.: Process state classification of fed-batch fermentation based on process variables analysis. Biochemical Engineering Journal. 2016, 112, August, s. 178-185. ISSN 1369-703X.

  • Mojžíš F., Kukal J., Švihlík J.: Point Spread Functions in Identification of Astronomical Objects from Poisson Noised Image. Radioengineering. 2016, 25, 1, s. 169-176. ISSN 1210-2512.

  • Sireis A., Kukal J.: Nonlinear smoothing of N-dimensional data using successive over-relaxation method. Signal, Image and Video Processing. 2016, 10, 8, s. 1497-1502. ISSN 1863-1703.

* za posledních 5 let

Kontakty

web