Pražský informatický seminář každý 4. čtvrtek v měsíci

Vždy 4. čtvrtek v měsíci se v 16 h (s výjimkou letních měsíců a prosince) se bude konat Pražký informatický seminář, a to v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. 

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině.

První přednášku zahájí 25. září 2014 v budově MFF UK na Malostranském náměstí prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. působící v Centru strojového vnímání ČVUT v Praze. V přednášce představí taxonomii problému detekce objektů. Následně se zaměří na algoritmy, které demonstrují příklon k metodám strojového učení, zejména na vyhledávání objektů pomocí metody Viola-Jones se sekvenčním rozhodováním, a stručně i na metodu Bag of Words a výsledky dosažené s pomocí hlubokých neuronových sítí.

 

Kategorie článků: