Výsledky publikační a patentové činnosti ústavu

2015

Monografie

 • Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P., Bartáček J., Bartovský T., Braun V., Brázda R., Bubník B., Čadil J., Čadil P., Čermáková Z., Černý V., Čikošová M., Čurda L., Dostál J., Dostálek P., Filip V., Hinková A., Henke S., Hloska J., Holas J., Hrnčiřík P., Klaban J., Kopecký D., Korbářová A., Kukal J., Kunc I., Macháč J., Mareš J., Mikulec M., Náhlík J., Nachtigalová I., Nesrsta A., Pipek P., Polz R., Příhoda J., Rychtera M., Sluková M., Spirig K., Šárka E., Ševčík R., Štefan R., Štětina J., Ulrich V., Vovsík J.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, 820 s. ISBN 978-80-7418-232-7.

Kapitoly v monografiích

 • Čadil P., Holas J., Spirig K., Kmínek M. Využití vakuového chlazení v procesu řízení výroby pekařských výrobků. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 723-726. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Hrnčiřík P. Znalostní řízení. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 631-638. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Fuzzy množiny v řízení. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 615-624. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Laboratorní filmová odparka. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 668-671. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Matematické modely. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 38-51. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Počítačové řídicí a informační systémy. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 592-613. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Simulace řešení rovnic matematických modelů. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 52-59. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Stručné opakování vybraných pojmů. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 28-37. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M. Základy řízení výrobních procesů. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 487-546. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Čurda L. Řízení procesu zahušťování a sušení mléka. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 743-747. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Dostálek P. Automatizace mikrosladovny VŠCHT Praha. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 662-667. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Dostálek P. Automatizace scezování v pivovaru. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 733-736. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Filip V. Řízení hydrolýzy tuků. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 754-756. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Kadlec P., Ulrich V. Řízení diskontinuálního zrniče při svařování cukrovin. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 762-768. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Kadlec P., Ulrich V. Řízení extraktoru - regulace s rozloženými parametry. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 757-761. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Nachtigalová I., Dostálek P. Řízení školního pivovaru na VŠCHT Praha. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 653-661. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Pipek P. Řízení procesu uzení. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 737-742. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Příhoda J. Regulace a řízení provozu v průmyslové velkopekárně. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 719-722. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Příhoda J., Kadlec K. Automaticky řízený obilný mlýn. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 712-718. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Rychtera M., Černý V. Řízení fermentace v lihovaru Tereos TTD a.s. Dobrovice. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 772-775. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Sluková M. Řízení výroby hlubokozmrazených pekařských výrobků. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 728-731. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kmínek M., Ševčík R. Skladování ovoce v řízené atmosféře. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 769-771. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kukal J. Umělé neuronové sítě. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 624-631. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Kunc I., Brázda R., Filip V., Kmínek M. Komplexní automatizace rafinerie jedlých olejů. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 748-753. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Mareš J. Prediktivní řízení. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 638-644. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Náhlík J., Vovsík J. Laboratoř řízení bioprocesů. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 686-697. ISBN 978-80-7418-232-7.
 • Nachtigalová I. Logické řízení. In: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 547-576. ISBN 978-80-7418-232-7.

Příspěvky ve sbornících

 • Centonze F., Schätz M., Procházka A., Kuchyňka J., Vyšata O., Cejnar P., Vališ M. Feature Extraction Using MS Kinect and Data Fusion in Analysis of Sleep Disorders. In: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015, 2015, s. 12/1-12/5. ISBN 978-1-4673-8457-5.
 • Crha J., Ťupa O., Mareš J. Robotic Platform for Gait Disorders Monitoring. In: Proceedings XXXIX. Seminar ASR 2015 Instruments and Control, 2015, s. 20-24. ISBN 978-80-248-3744-4.
 • Dolejšek M., Mareš J. Využití modulu Raspberry Pi pro řízení mobilního robota. In: 23rd Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2015, 2015, s. 15/1-15/16. ISBN 978-80-7080-936-5.
 • Fliegel K., Janout P., Bednář J., Krasula L., Vítek S., Švihlík J., Páta P. Performance evaluation of image deconvolution techniques in space-variant astronomical imaging systems with nonlinearities. In: Proceedings of SPIE Volume 9599 Applications of Digital Image, 2015, s. 959927/1-959927/14. ISBN 978-1-62841-765-4.
 • Geman O., Sanei S., Costin H.-N., Eftaxias K., Procházka A., Vyšata O., Lhotská L. Challenges and Trends in Ambient Assisted Living and Intelligent Tools for Disabled and Elderly People. In: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015, 2015, s. 33/1-33/5. ISBN 978-1-4673-8457-5.
 • Hozák P., Dolejšek M., Mareš J. Prediktivní řízení kaskády nádrží. In: Sborník přednášek z 11. technické konference ARaP 2015. Praha: DIMART, 2015, s. 71-78. ISBN 978-80-903844-9-1.
 • Hrbková E., Hasal L., Náhlík J., Mareš J., Hrnčiřík P. Charakterizace morfologického stavu kultury vláknitých mikroorganismů číslicovou analýzou obrazu. In: Zborník príspevkov Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2015, 2015, s. 26/1-26/11. ISBN 978-80-553-1968-1.
 • Charvátová H., Procházka A., Vaseghi S., Janáčová D., Líška O., Vyšata O. Physiological and GPS Data Fusion. In: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015, 2015, s. 08/1-08/4. ISBN 978-1-4673-8457-5.
 • Kohout J., Cigler J., Široký J., Hrnčiřík P., Náhlík J., Mengler J. Application of Knowledge-based Control on Antibiotics Production Fermentation Process. In: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015, 2015, s. 16/1-16/5. ISBN 978-1-4673-8457-5.
 • Kukal J., Klimt M., Švihlík J., Fliegel K. Meteor Localization via Statistical Analysis of Spatially Temporal Fluctuations in Image Sequences. In: Proceedings of SPIE Volume 9599 Applications of Digital Image, 2015, s. 95992C/1-95992C/7. ISBN 978-1-62841-765-4.
 • Schätz M., Centonze F., Kuchyňka J., Ťupa O., Vyšata O., Geman O., Procházka A. Statistical Recognition of Breathing by MS Kinect Depth Sensor. In: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015, 2015, s. 04/1-04/4. ISBN 978-1-4673-8457-5.
 • Schätz M., Kuchyňka J., Centonze F., Ťupa O., Vyšata O., Procházka A. Breathing Analysis Using MS Kinect. In: 23rd Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2015, 2015, s. 55/1-55/7. ISBN 978-80-7080-936-5.
 • Švihlík J., Kybic J., Habart D. Color normalization for robust evaluation of microscopy images. In: Proceedings of SPIE Volume 9599 Applications of Digital Image, 2015, s. 95992F/1-95992F/6. ISBN 978-1-62841-765-4.
 • Ťupa O., Crha J., Procházka A., Vyšata O., Mareš J. Gait Analysis Using MS Kinect Placed on the Mobile Robotic Platform. In: 23rd Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2015, 2015, s. 61/1-61/5. ISBN 978-80-7080-936-5.
 • Vítek S., Švihlík J., Krasula L., Fliegel K., Páta P. GPU Accelerated Processing of Astronomical High Frame-Rate Videosequences. In: Proceedings of SPIE Volume 9599 Applications of Digital Image, 2015, s. 95992L/1-95992L/9. ISBN 978-1-62841-765-4.
 • Yadollahi M., Procházka A., Kašparová M., Vyšata O. Separation of Overlapping Dental Objects Using Normal Vectors to Image Region Boundaries. In: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015, 2015, s. 42/1-42/4. ISBN 978-1-4673-8457-5.

   

Konference, workshopy, výstavy

 • Procházka A., Lhotská L., Trocan M. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.

Články v časopisech

 • Crha J., Ťupa O. Mobile Gait Tracking Using MS Kinect and Robotic Platform. Transactions of the VŠB - TU Ostrava, Mechanical Series. 2015, LXI(1), 1-7. ISSN 1210-0471.
 • Hrbková E., Hasal L., Náhlík J., Mareš J., Hrnčiřík P. Aplikace číslicové analýzy obrazu při určování morfologického stavu kultury vláknitých mikroorganismů. Strojárstvo-Strojírenství. 2015, 19(9), 144-145. ISSN 1335-2938.
 • Hrbková E., Hasal L., Náhlík J., Mareš J., Hrnčiřík P. Characterization of the Morphological State of a Culture of Filamentous Microorganisms Using Digital Image Analysis. International Journal of Engineering Research in Africa. 2015, 18(November), 192-198. ISSN 1663-3571.
 • Hrdličková Kučková Š., Rambousková G., Hynek R., Cejnar P., Oltrogge D., Fuchs R. Evaluation of mass spectrometric data using principal component analysis for determination of the effects of organic lakes on protein binder identification. Journal of Mass Spectrometry. 2015, 50(11), 1270-1278. ISSN 1076-5174.
 • Kmínek M., Kadlec P., Ulrich V. Řízení extraktoru – regulace s rozloženými parametry. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(11), 347-349. ISSN 1210-3306.
 • Kukal J., Mareš J., Náhlík J., Hrnčiřík P., Klimt M. Automated Classification of Bioprocess Based on Optimum Compromise Whitening and Clustering. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2015, 29(4), 533-539. ISSN 0352-9568.
 • Novotná R., Vyšata O., Ehler E., Kanta M., Schreiber M., Procházka A., Kunc P., Vališ M. The dependence of age on ulnar nerve conductive study parameter adaptation after compressive ulnar neuropathy operations in the elbow. Acta Neurochirurgica. 2015, 157(8), 1405-1409. ISSN 0001-6268.
 • Procházka A., Kašparová M., Yadollahi M., Vyšata O., Grajciarová L. Multi-camera systems use for dental arch shape measurement. The Visual Computer. 2015, 31(11), 1501-1509. ISSN 0178-2789.
 • Procházka A., Vyšata O., Vališ M., Ťupa O., Schätz M., Mařík V. Bayesian classification and analysis of gait disorders using image and depth sensors of Microsoft Kinect. Digital Signal Processing. 2015, 47(December), 169-177. ISSN 1051-2004.
 • Procházka A., Vyšata O., Vališ M., Ťupa O., Schätz M., Mařík V. Use of the image and depth sensors of the Microsoft Kinect for the detection of gait disorders. Neural Computing and Applications. 2015, 26(7), 1621-1629. ISSN 0941-0643.
 • Seidlová R., Ďaďo S., Seidl J., Průšová P., Poživil J., Hofmann J., Hrnčiřík P. Electrode-less Electrolyte Impedance Measurement. Indian Chemical Engineer. 2015, 57(1), 15-31. ISSN 0019-4506.
 • Seidlová R., Poživil J., Seidl J., Ďaďo S., Průšová P., Malec L. Electrode and Electrodeless Impedance Measurement for Determination of Orange Juices Parameters. Chemical Papers. 2015, 69(7), 938-949. ISSN 0366-6352.
 • Scholtz V., Khun J., Soušková H., Čeřovský M. Inactivation of Possible Microorganism Food Contaminants on Packaging Foils Using Nonthermal Plasma and Hydrogen Peroxide. Plasma Physics Reports. 2015, 41(7), 586-590. ISSN 1063-780X.
 • Scholtz V., Pazlarová J., Soušková H., Khun J., Julák J. Nonthermal plasma - A tool for decontamination and disinfection. Biotechnology Advances. 2015, 33(6 Part 2), 1108-1119. ISSN 0734-9750.
 • Scholtz V., Soušková H., Hubka V., Švarcová M., Julák J. Inactivation of human pathogenic dermatophytes by non-thermal plasma. Journal of Microbiological Methods. 2015, 119(December), 53-58. ISSN 0167-7012.
 • Ťupa O., Procházka A., Vyšata O., Schätz M., Mareš J., Vališ M., Mařík V. Motion tracking and gait feature estimation for recognising Parkinson’s disease using MS Kinect. BioMedical Engineering OnLine. 2015, 14(97), 1-20. ISSN 1475-925X.
 • Vyšata O., Vališ M., Procházka A., Rusina R., Pazdera L. Linear and Nonlinear EEG Synchronization in Alzheimer’s Disease. Neurophysiology. 2015, 47(1), 46-52. ISSN 0090-2977.
 • Yadollahi M., Procházka A., Kašparová M., Vyšata O. The use of combined illumination in segmentation of orthodontic bodies. Signal, Image and Video Processing. 2015, 9(1), 243-250. ISSN 1863-1703.
 • Yadollahi M., Procházka A., Kašparová M., Vyšata O., Mařík V. Separation of overlapping dental arch objects using digital records of illuminated plaster casts. BioMedical Engineering OnLine. 2015, 14(67), 1-15. ISSN 1475-925X.

Přednášky na konferencích

 • Centonze F., Schätz M., Procházka A., Kuchyňka J., Vyšata O., Cejnar P., Vališ M. Feature Extraction Using MS Kinect and Data Fusion in Analysis of Sleep Disorders. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.
 • Crha J., Ťupa O., Mareš J. Robotic Platform for Gait Disorders Monitoring. XXXIX. Seminar ASR 2015 Instruments and Control. Ostrava, 24.04.2015 - 24.04.2015.
 • Geman O., Sanei S., Costin H.-N., Eftaxias K., Procházka A., Vyšata O., Lhotská L. Challenges and Trends in Ambient Assisted Living and Intelligent Tools for Disabled and Elderly People. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.
 • Hozák P., Dolejšek M., Mareš J. Prediktivní řízení kaskády nádrží. 11. technická konference ARaP 2015. Praha, 24.11.2015 - 25.11.2015.
 • Hrbková E., Hasal L., Náhlík J., Mareš J., Hrnčiřík P. Charakterizace morfologického stavu kultury vláknitých mikroorganismů číslicovou analýzou obrazu. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2015. Stará Lesná, 11.02.2015 - 13.02.2015.
 • Charvátová H., Procházka A., Vaseghi S., Janáčová D., Líška O., Vyšata O. Physiological and GPS Data Fusion. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.
 • Kohout J., Cigler J., Široký J., Hrnčiřík P., Náhlík J., Mengler J. Application of Knowledge-based Control on Antibiotics Production Fermentation Process. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.
 • Schätz M., Centonze F., Kuchyňka J., Ťupa O., Vyšata O., Geman O., Procházka A. Statistical Recognition of Breathing by MS Kinect Depth Sensor. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.
 • Yadollahi M., Procházka A., Kašparová M., Vyšata O. Separation of Overlapping Dental Objects Using Normal Vectors to Image Region Boundaries. International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding IWCIM 2015. Praha, 29.10.2015 - 30.10.2015.

Postery na konferencích

 • Fliegel K., Janout P., Bednář J., Krasula L., Vítek S., Švihlík J., Páta P. Performance evaluation of image deconvolution techniques in space-variant astronomical imaging systems with nonlinearities. Applications of Digital Image. San Diego, 10.08.2015 - 13.08.2015.
 • Kukal J., Klimt M., Švihlík J., Fliegel K. Meteor Localization via Statistical Analysis of Spatially Temporal Fluctuations in Image Sequences. Applications of Digital Image. San Diego, 10.08.2015 - 13.08.2015.
 • Schätz M., Kuchyňka J., Centonze F., Ťupa O., Vyšata O., Procházka A. Breathing Analysis Using MS Kinect. 23rd Annual Conference Technical Computing Prague 2015. Praha, 04.11.2015 - 04.11.2015.
 • Švihlík J., Kybic J., Habart D. Color normalization for robust evaluation of microscopy images. Applications of Digital Image. San Diego, 10.08.2015 - 13.08.2015.
 • Ťupa O., Crha J., Procházka A., Vyšata O., Mareš J. Gait Analysis Using MS Kinect Placed on the Mobile Robotic Platform. 23rd Annual Conference Technical Computing Prague 2015. Praha, 04.11.2015 - 04.11.2015.
 • Vítek S., Švihlík J., Krasula L., Fliegel K., Páta P. GPU Accelerated Processing of Astronomical High Frame-Rate Videosequences. Applications of Digital Image. San Diego, 10.08.2015 - 13.08.2015.

2014