Výsledky publikační a patentové činnosti ústavu

2016

Abstrakta a sborníky abstrakt

 • Dostál O., Vyšata O., Kunc P., Vališ M., Procházka A., Kuchyňka J.: Permutation entropy helps to distinguish EMG curve in axonal polyneuropathy. Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology. 2016, 23, Supplement S2, s. 389-389. ISSN 1351-5101.
 • Kuchyňka J., Caisberger F., Pavelek Z., Vyšata O., Procházka A., Vališ M.: The level of coherence with the largest number of events in the EEG is significantly lower in dementia. Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology. 2016, 23, Supplement S2, s. 154-154. ISSN 1351-5101.
 • Kuchyňka J., Pavelek Z., Caisberger F., Vyšata O., Procházka A., Vališ M.: Typical communication EEG frequency is significantly lower in dementia. Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology. 2016, 23, Supplement S2, s. 154-154. ISSN 1351-5101.
 • Pavelek Z., Kuchyňka J., Caisberger F., Vyšata O., Procházka A., Vališ M.: The number of events in the EEG is significantly lower in dementia. Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology. 2016, 23, Supplement S2, s. 75-275. ISSN 1351-5101.

Příspěvky ve sbornících

 • Crha J., Ťupa O., Mareš J., Procházka A.: Navigation of robotic platform for gait disorders monitoring. In: 21st 2016 International Conference on Applied Electronics. 2016, 21, s. 57-60. ISSN 1803-7232. ISSN 978-80-261-0601-2.
 • Dvořák J., Švihlík J., Habart D., Kybic J.: Comparison of volume estimation methods for pancreatic islet cells. In: Proceedings of SPIE Volume 9788 Medical Imaging 2016: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging. 2015, 9788, s. 97881K/1-97881K/6. ISSN 1996-756X. ISBN 978-1-5106-0023-2
 • Krbcová Z., Kukal J.: Image Quality Measures Based on Entropy. In: MENDEL 2016 - 22nd International Conference on Soft Computing. 2016, s. 209-216. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-5365-4.
 • Krbcová Z., Kukal J., Švihlík J., Fliegel K.: Fast Estimate of Hartley Entropy in Image Sharpening. In: Proceedings of SPIE Volume 9971 Applications of Digital Image Processing XXXIX. 2016, s. 99712I/1-99712I/6. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0333-2.
 • Kuchyňka J., Vyšata O., Procházka A.: Existují prediktory věku v EEG záznamu nezávislé na energii, podobnosti, entropii a fraktální dimenzi? In: Ageing 2016: Proceedings from the 3rd Gerontological Interdisciplinary Conference. 2016, s. 99-103. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Kukal J., Klimt M., Švihlík J., Fliegel K.: Meteor tracking via local pattern clustering in spatio-temporal domain. In: Proceedings of SPIE Volume 9971 Applications of Digital Image Processing XXXIX. 2016, s. 99712M/1-99712M/9. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-5106-0333-2.
 • Procházka A., Vyšata O., Schätz M., Charvátová H., Suarez Araujo C. P., Geman O., Mařík V.: Video processing and 3D modelling of chest movement using MS Kinect depth sensor. In: Proceedings of 2016 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM). 2016, s. 1-5. ISBN 978-1-5090-5524-1.
 • Schätz M., Procházka A., Ťupa O., Vyšata O., Sedlák V.: Face movement analysis with MS Kinect. In: Proceedings of 2016 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM). 2016, s. 1-5. ISBN 978-1-5090-5524-1.
 • Švihlík J., Kybic J., Habart D.: Automated separation of merged Langerhans islets. In: Proceedings of SPIE Volume 9788 Medical Imaging 2016: Image Processing. 2016, s. 978438/1-978438/7. ISSN 1605-7422. ISBN 978-1-5106-0019-5.
 • Ťupa O., Vyšata O., Procházka A., Dostál O., Schätz M.: Kinect V2 as a tool for stroke recovery: Pilot study of motion scale monitoring. In: Proceedings of 2016 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM). 2016, s. 1-5. ISBN 978-1-5090-5524-1.

Články v časopisech

 • Caudrová Slavíková P., Mudrová M., Petrová J., Fojt J., Joska L., Procházka A.: Automatic characterization of titanium dioxide nanotubes by image processing of scanning electron microscopic images. Nanomaterials and Nanotechnology. 2016, 6, November, s. 1-13. ISSN 1847-9804
 • Habart D., Švihlík J., Schier J., Cahová M., Girman P., Zacharovová K., Berková Z., Kříž J., Fabryová E., Kosinová L., Papáčková Z., Kybic J., Saudek F.: Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets. Cell Transplantation. 2016, 25, 12, s. 2145-2156. ISSN 0963-6897.
 • Kmínek M., Kadlec P., Ulrich V.: Řízení periodického zrniče při svařování cukrovin. Listy cukrovarnické a řepařské. 2016, 132, 1, 35-38. ISSN 1210-3306.
 • Kohout J., Cigler J., Široký J., Mengler J., Náhlík J., Hrnčiřík P.: Použití znalostního řízení ve fermentačním procesu výroby antibiotik. Automa. 2016, 22, 5, s. 50-53. ISSN 1210-9592.
 • Langari B., Vaseghi S., Procházka A., Vaziri B., Tahmasebi Aria F.: Edge-Guided Image Gap Interpolation Using Multi-Scale Transformation. IEEE Transactions on Image Processing. 2016, 25, 9, s. 4394-4405. ISSN 1057-7149.
 • Mareš J., Kukal J., Hrnčiřík P., Náhlík J.: Process state classification of fed-batch fermentation based on process variables analysis. Biochemical Engineering Journal. 2016, 112, August, s. 178-185. ISSN 1369-703X.
 • Mojžíš F., Kukal J., Švihlík J.: Application of optimization heuristics for complex astronomical object model identification. Soft Computing. 2016, 20, 2, s. 621-636. ISSN 1433-7479.
 • Mojžíš F., Kukal J., Švihlík J.: Point Spread Functions in Identification of Astronomical Objects from Poisson Noised Image. Radioengineering. 2016, 25, 1, s. 169-176. ISSN 1210-2512.
 • Procházka A., Schätz M., Centonze F., Kuchyňka J., Vyšata O., Vališ M.: Extraction of breathing features using MS Kinect for sleep stage detection. Signal, Image and Video Processing. 2016, 10, 7, s. 1279-1286. ISSN 1863-1703.
 • Procházka A., Schätz M., Vyšata O., Vališ M.: Microsoft Kinect Visual and Depth Sensors for Breathing and Heart Rate Analysis. Sensors. 2016, 16, 7, s. 996/1-996/11. ISSN 1424-8220.
 • Sireis A., Kukal J.: Nonlinear smoothing of N-dimensional data using successive over-relaxation method. Signal, Image and Video Processing. 2016, 10, 8, s. 1497-1502. ISSN 1863-1703.

Přednášky na konferencích

 • Crha J., Ťupa O., Mareš J., Procházka A.: Navigation of robotic platform for gait disorders monitoring. 21st 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 6.-7.9.2016.
 • Krbcová Z., Kukal J.: Image Quality Measures Based on Entropy. MENDEL 2016 - 22nd International Conference on Soft Computing. Brno, 8.-10.6.2016.
 • Procházka A., Vyšata O., Schätz M., Charvátová H., Suarez Araujo C. P., Geman O., Mařík V.: Video processing and 3D modelling of chest movement using MS Kinect depth sensor. Proceedings of 2016 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM). Reggio Calabria, 27.-28.10.2016.
 • Schätz M., Procházka A., Ťupa O., Vyšata O., Sedlák V.: Face movement analysis with MS Kinect. Proceedings of 2016 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM). Reggio Calabria, 27.-28.10.2016.
 • Ťupa O., Vyšata O., Procházka A., Dostál O., Schätz M.: Kinect V2 as a tool for stroke recovery: Pilot study of motion scale monitoring. Proceedings of 2016 International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM). Reggio Calabria, 27.-28.10.2016.

Postery na konferencích

 • Dostál O., Vyšata O., Kunc P., Vališ M., Procházka A., Kuchyňka J.: Permutation entropy helps to distinguish EMG curve in axonal polyneuropathy. 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen, 28.-31.5.2016.
 • Dvořák J., Švihlík J., Habart D., Kybic J.: Comparison of volume estimation methods for pancreatic islet cells. Medical Imaging 2016: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging. San Diego, 27.2.-3.3.2016.
 • Krbcová Z., Kukal J., Švihlík J., Fliegel K.: Fast Estimate of Hartley Entropy in Image Sharpening. Applications of Digital Image Processing XXXIX. San Diego, 29.8.-1.9.2016.
 • Kuchyňka J., Caisberger F., Pavelek Z., Vyšata O., Procházka A., Vališ M.: The level of coherence with the largest number of events in the EEG is significantly lower in dementia. 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen, 28.-31.5.2016.
 • Kuchyňka J., Pavelek Z., Caisberger F., Vyšata O., Procházka A., Vališ M.: Typical communication EEG frequency is significantly lower in dementia. Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen, 28.-31.5.2016.
 • Krbcová Z., Kukal J.: Image Quality Measures Based on Entropy. MENDEL 2016 - 22nd International Conference on Soft Computing. Brno, 8.-10.6.2016.
 • Kukal J., Klimt M., Švihlík J., Fliegel K.: Meteor tracking via local pattern clustering in spatio-temporal domain. Proceedings of SPIE Volume 9971 Applications of Digital Image Processing XXXIX. San Diego, 29.8.-1.9.2016.
 • Pavelek Z., Kuchyňka J., Caisberger F., Vyšata O., Procházka A., Vališ M.: The number of events in the EEG is significantly lower in dementia. Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen, 28.-31.5.2016
 • Švihlík J., Kybic J., Habart D.: Automated separation of merged Langerhans islets. Medical Imaging 2016: Image Processing. San Diego, 27.2.-3.3.2016.

2015