Software vyvíjený ústavem

2013

 • Mareš J., Kiš M, Crha J.: Nástroj pro řízení robotického manipulátoru úlohou inverzní kinematiky, (2013)

  Abstrakt: Robotické manipulátory jsou v současnosti velmi často používané v nejrůznějších odvětvích průmyslu pro úzce specializované operace, které se opakují. Cílem této aplikace (včetně jednoduchého uživatelského rozhraní) je využití přístupu inverzní kinematiky pro automatizaci pohybu robotického manipulátoru s pěti stupni volnosti.

  Klíčová slova: robotický manipulátor, inverzní kinematika, matematický model

  Náhledy: 1, 2, 3

  Ke stažení: software, help, data

 • Hanta V., Morávková L.: Calculation of Excess Adiabatic Compressibility from Ternary Liquid Experimental Data, (2013)

  Abstract: Matlab program ExAdComp3, ver. 3.08, calculates excess adiabatic compressibility for ternary liquid mixtures. The mixture adiabatic compressibility is calculated from the measured density and speed of sound in the mixture. Values of ideal adiabatic compressibility are computed from the Kiyohara-Benson equation depending on temperature, ideal volume fractions of mixture and adiabatic compressibility, molar volume, coefficients of thermal expansion and isobaric molar heat capacity of pure components. The modified Redlich-Kister equation is used for data fitting. This data model can optionally contain different numbers of binary and ternary constants. The optimization is carried out using the least squares method. All calculations are performed in computational environment of the Matlab system with help of Optimization Toolbox functions.

  Keywords: excess adiabatic compressibility; ternary liquid mixture; least squares ternary data fitting; Matlab; Optimization Toolbox

  Screenshots: 1

  Download: software, help, data

 • Lahoda L., Kiš M., Soušková H.: Řízení otáček stejnosměrného motorku pomocí mikroprocesoru HCS08, (2013)

  Abstrakt: Program využívá možností mikroprocesoru HCS08 pro řízení otáček stejnosměrného motorku. Program komunikuje s uživatelem pomocí externí maticové klávesnice a externího displeje. Umožňuje nastavení směru otáček, zvyšování a snižování rychlosti otáčení. K dispozici jsou knihovny funkcí pro ovládání displeje a klávesnice a ovládání otáček. Práce obsahuje také schémata elektrických zapojení externích periferií, dokumentaci k programu a uživatelský manuál.

  Klíčová slova: mikroprocesor HCS08, CodeWarrior 08, externí periferie, stejnosměrný motor, maticová klávesnice, displej

  Náhledy: 1, 2, 3

  Ke stažení: software, help

2012

 • Buchta J, Vovsík J: Simulace jednoduchých průmyslových zařízení v aplikaci InTouch, (2012)
 • Cejnar P: Mass Spectrum Analysis and Data Conversion Tool, (2012)
 • Cejnar P, Kučková Š: MultiMS-toolbox, (2012)
 • Čampulka K, Vovsík J: Grafické uživatelské rozhraní pro tvorbu procesních grafů, (2012)
 • Finkeová J: DART-Orbitrap_DATA_makro_V5, (2012)
 • Hanta V, Poživil J, Friess K: Digital Processing of Noised Experimental Sorption Data using Savitzky-Golay filter, (2012)
 • Hanta V, Morávková L: Numerical processing of ternary liquid experimetal data, (2012)
 • Mareš J, Crha J: Software for Robotic Manipulator Control, (2012)
 • Nachtigalová I, Suchánek M: Analýza nejistot, (2012)
 • Nachtigalová I, Suchánek M: Measurement Uncertainty Evaluation Using Monte Carlo Method, (2012)
 • Procházka A, Vyšata O, Mareš J: ROC and Confusion Analysis, (2012)
 • Procházka A, Vyšata O, Mareš J: Neural Networks in Pattern Recognition, (2012)
 • Seidlová R, Seidl J: Synthetic Data Generator for Classification Rule Algorithms, (2012)
 • Slavíková P, Mudrová M, Moravec H: Adaptive Thresholding using Kriging, (2012)
 • Soušková H, Zeman J: Měření, ukládání a vyhodnocování dat pomocí mikroprocesoru MC9S08GT60., (2012)
 • Soušková H, Lahoda L: Komunikace externí maticové klávesnice s displejem pomocí mikroprocesoru HCS08, (2012)
 • Švihlík J: Matlab m-files for the Estimation of Non-Gaussian Noise Sample Moments in Wavelet Domain Using the Moment Generating Function, (2012)

2012, 2011, 2010